Webcam Webcam


Onweer radar blitzortung!


Regen radar rain snow radar


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

AWEKAS

Weather Underground


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template
U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaam WL definition waarde
tags.php$pageName."-".$pageVersiontodayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:35
actTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20170819091500
tempMinTodayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20170819042100
tempMaxTodayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20170819091400
dewpMinTodayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20170819040300
dewpMaxTodayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20170819085900
heatMaxTodayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20170819085900
chilMinTodayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20170819061600
tempActwsConvertTemperature("<!--outsideTemp-->
;", $from, $to)
14.5
tempActInsidewsConvertTemperature("<!--insideTemp-->
", $from, $to)
21.4
tempActExtra1wsConvertTemperature("", $from, $to)15
tempActExtra2wsConvertTemperature("", $from, $to)0
tempDelta00
tempMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
11.9
tempMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyOutsid
eTemp-->", $from, $to)
9.1
tempMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyOutside
Temp-->", $from, $to)
-7.9
tempMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
14.5
tempMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyOutside
Temp-->", $from, $to)
25.9
tempMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyOutsideT
emp-->", $from, $to)
33.8
dewpActwsConvertTemperature("<!--outsideDewPt--&g
t;", $from, $to)
11.6
dewpDelta00
dewpMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
9.4
dewpMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
11.7
heatActwsConvertTemperature("<!--outsideHeatIndex
-->", $from, $to)
14.4
heatDelta00
heatMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
14.4
heatMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyHeatind
ex-->", $from, $to)
26.1
heatMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyHeatinde
x-->", $from, $to)
35.6
chilActwsConvertTemperature("<!--windChill-->"
, $from, $to)
12.3
chilDelta00
chilMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
10.6
chilMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyWindch
ill-->", $from, $to)
8.3
chilMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyWindchi
ll-->", $from, $to)
-9.4
baroMinTodayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20170819051200
baroMaxTodayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20170819084400
baroActwsConvertBaro("<!--barometer-->",
$from, $to)
1013.9
baroDelta"<!--BarTrend-->"Rising Slowly
baroMinTodaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1012.6
baroMinMonthwsConvertBaro("<!--lowMonthlyBarometer--&g
t;", $from, $to)
1006.2
baroMinYearwsConvertBaro("<!--lowYearlyBarometer-->
;", $from, $to)
980.8
baroMaxTodaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1014
baroMaxMonthwsConvertBaro("<!--hiMonthlyBarometer-->
;", $from, $to)
1023
baroMaxYearwsConvertBaro("<!--hiYearlyBarometer-->
", $from, $to)
1041.2
humiMinTodayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20170819000100
humiMaxTodayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20170819005900
humiAct"<!--outsideHumidity-->"83
humiDelta00
humiMinToday"<!--lowHumidity-->"83
humiMinMonth"<!--lowMonthlyHumidity-->"48
humiMinYear"<!--lowYearlyHumidity-->"29
humiMaxToday"<!--hiHumidity-->"86
humiMaxMonth"<!--hiMonthlyHumidity-->"89
humiMaxYear"<!--hiYearlyHumidity-->"98
rainRateActwsConvertRainfall("<!--rainRate-->",
$from, $to)
0
rainRateTodaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
0
rainTodaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
0
rainMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyRain-->",
$from, $to)
31
rainYearwsConvertRainfall("<!--totalRain-->",
$from, $to)
481
etTodaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
0.4
etMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyEt-->",
$from, $to)
48.1
etYearwsConvertRainfall("<!--yearlyEt-->",
$from, $to)
569.1
gustMaxTodayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20170819081900
windActDsc"<!--windDirection-->"SW
windActDeg"<!--windDir-->"232
windBeafortwsBeaufortNumber
("<!--windSpeed-->",$from)
4
windActwsConvertWindspeed("<!--windSpeed-->",
$from ,$to)
22.5
gustActwsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
35.4
gustMaxTodaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
35.4
gustMaxMonthwsConvertWindspeed("<!--hiMonthlyWindSpeed
-->", $from ,$to)
56.3
gustMaxYearwsConvertWindspeed("<!--hiYearlyWindSpeed-
->", $from ,$to)
82.1
uvMaxTodayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20170819091300
uvAct"<!--uv-->"0.8
uvMaxToday"<!--hiUV-->"0.8
uvMaxMonth"<!--hiMonthlyUV-->"7.1
uvMaxYear"<!--hiYearlyUV-->"9.4
solarMaxTodayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20170819091400
solarAct"<!--solarRad-->"396
solarMaxToday"<!--hiSolarRad-->"396
solarMaxMonth"<!--hiMonthlySolarRad-->"1090
solarMaxYear"<!--hiYearlySolarRad-->"1223
fcstTxt"<!--ForecastStr-->" Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 hours
sunrisedate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunriseTime-->"))
06:29
sunsetdate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunsetTime-->"))
20:52
wsVersion""
wsHardware""
wsUptime""
soilTempAct
1 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp1-->"
, $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp2-->"
, $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp3-->"
, $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp4-->"
, $from, $to)
1 => 16.1
2 => 16.7
3 => 17.2
4 => 17.2
soilTempMaxToday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 18.3
2 => 18.3
3 => 17.8
4 => 17.2
soilTempMinToday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 16.1
2 => 16.7
3 => 17.2
4 => 17.2
soilTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170819000000
2 => 20170819000000
3 => 20170819000000
4 => 20170819000000
soilTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170819000000
2 => 20170819000000
3 => 20170819000000
4 => 20170819000000
moistAct
1 => "<!--SoilMoisture1-->"
2 => "<!--SoilMoisture2-->"
3 => "<!--SoilMoisture3-->"
4 => "<!--SoilMoisture4-->"
1 => 49
2 => 41
3 => 42
4 => 29
moistMaxToday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 49
2 => 43
3 => 42
4 => 29
moistMinToday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 47
2 => 41
3 => 42
4 => 29
moistMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20170819063500
2 => 20170819003700
3 => 20170819000000
4 => 20170819000000
moistMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20170819000000
2 => 20170819062600
3 => 20170819000000
4 => 20170819000000
leafWetAct
1 => "<!--LeafWetness1-->"
2 => "<!--LeafWetness2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxToday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 15
2 => ---
leafWetMinToday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20170819003000
2 => 20170819010000
leafWetMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20170819060900
2 => 20170819010000
leafTempAct
1 => "<!--LeafTemp1-->"
2 => "<!--LeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxToday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinToday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20170819010000
2 => 20170819010000
leafTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20170819010000
2 => 20170819010000
moonrise03:31
moonset19:26
lunarPhasePerc11
lunarAge25
ydayTags.php$pageName."-".$pageVersionydayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:40
ydayTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20170818235500
tempMinYdayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20170818235200
tempMaxYdayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20170818172300
dewpMinYdayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20170818234100
dewpMaxYdayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20170818115500
heatMaxYdayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20170818131000
chilMinYdayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20170818223500
tempMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
13.4
tempMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
20.9
dewpMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
10.6
dewpMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
17.2
heatMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
21.7
chilMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
13.3
baroMinYdayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20170818191900
baroMaxYdayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20170818000400
baroMinYdaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1010
baroMaxYdaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1013.6
humiMinYdayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20170818183100
humiMaxYdayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20170818005300
humiMinYday"<!--lowHumidity-->"68
humiMaxYday"<!--hiHumidity-->"86
rainRateYdaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
97.6
rainYdaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
8.8
etYdaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
2.2
gustMaxYdayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20170818094500
gustmaxYdaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
0
uvMaxYdayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20170818120500
uvMaxYday"<!--hiUV-->"3.6
solarMaxYdayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20170818164000
solarMaxYday"<!--hiSolarRad-->"629
soilTempMaxYday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 18.9
2 => 18.9
3 => 17.8
4 => 17.2
soilTempMinYday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 17.8
2 => 17.8
3 => 17.8
4 => 17.2
soilTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170818140000
2 => 20170818145000
3 => 20170818000000
4 => 20170818000000
soilTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170818140000
2 => 20170818145000
3 => 20170818000000
4 => 20170818000000
moistMaxYday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 48
2 => 42
3 => 42
4 => 29
moistMinYday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 45
2 => 42
3 => 41
4 => 29
moistMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20170818104600
2 => 20170818000000
3 => 20170818064500
4 => 20170818000000
moistMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20170818000000
2 => 20170818000000
3 => 20170818000000
4 => 20170818000000
leafWetMaxYday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 15
2 => ---
leafWetMinYday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20170818011300
2 => 20170818010000
leafWetMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20170818030200
2 => 20170818010000
leafTempMaxYday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinYday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20170818010000
2 => 20170818010000
leafTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20170818010000
2 => 20170818010000

Apparatuur in gebruik:


Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
WeatherLink

Weercomputer
Sponsor

Webleverancier

Davis VP2

WeatherLink

Sponsor