Webcam Webcam


Onweer radar blitzortung!


Regen radar rain snow radar


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

AWEKAS

Weather Underground


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template
U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaam WL definition waarde
tags.php$pageName."-".$pageVersiontodayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:35
actTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20171024114100
tempMinTodayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20171024025200
tempMaxTodayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20171024110900
dewpMinTodayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20171024000000
dewpMaxTodayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20171024103000
heatMaxTodayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20171024105000
chilMinTodayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20171024004700
tempActwsConvertTemperature("<!--outsideTemp-->
;", $from, $to)
14.3
tempActInsidewsConvertTemperature("<!--insideTemp-->
", $from, $to)
19.4
tempActExtra1wsConvertTemperature("", $from, $to)0
tempActExtra2wsConvertTemperature("", $from, $to)0
tempDelta00
tempMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
12.8
tempMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyOutsid
eTemp-->", $from, $to)
7.4
tempMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyOutside
Temp-->", $from, $to)
-7.9
tempMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
14.3
tempMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyOutside
Temp-->", $from, $to)
26
tempMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyOutsideT
emp-->", $from, $to)
33.8
dewpActwsConvertTemperature("<!--outsideDewPt--&g
t;", $from, $to)
12.1
dewpDelta00
dewpMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
10.6
dewpMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
12.2
heatActwsConvertTemperature("<!--outsideHeatIndex
-->", $from, $to)
14.3
heatDelta00
heatMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
14.4
heatMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyHeatind
ex-->", $from, $to)
26.7
heatMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyHeatinde
x-->", $from, $to)
35.6
chilActwsConvertTemperature("<!--windChill-->"
, $from, $to)
13.8
chilDelta00
chilMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
11.7
chilMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyWindch
ill-->", $from, $to)
6.1
chilMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyWindchi
ll-->", $from, $to)
-9.4
baroMinTodayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20171024043100
baroMaxTodayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20171024001300
baroActwsConvertBaro("<!--barometer-->",
$from, $to)
1019.9
baroDelta"<!--BarTrend-->"Steady
baroMinTodaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1019.3
baroMinMonthwsConvertBaro("<!--lowMonthlyBarometer--&g
t;", $from, $to)
1004.5
baroMinYearwsConvertBaro("<!--lowYearlyBarometer-->
;", $from, $to)
980.8
baroMaxTodaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1020.2
baroMaxMonthwsConvertBaro("<!--hiMonthlyBarometer-->
;", $from, $to)
1026.5
baroMaxYearwsConvertBaro("<!--hiYearlyBarometer-->
", $from, $to)
1041.2
humiMinTodayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20171024000000
humiMaxTodayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20171024020800
humiAct"<!--outsideHumidity-->"87
humiDelta00
humiMinToday"<!--lowHumidity-->"86
humiMinMonth"<!--lowMonthlyHumidity-->"57
humiMinYear"<!--lowYearlyHumidity-->"29
humiMaxToday"<!--hiHumidity-->"87
humiMaxMonth"<!--hiMonthlyHumidity-->"89
humiMaxYear"<!--hiYearlyHumidity-->"98
rainRateActwsConvertRainfall("<!--rainRate-->",
$from, $to)
0
rainRateTodaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
0.4
rainTodaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
0.4
rainMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyRain-->",
$from, $to)
51
rainYearwsConvertRainfall("<!--totalRain-->",
$from, $to)
657.4
etTodaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
0.3
etMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyEt-->",
$from, $to)
35.8
etYearwsConvertRainfall("<!--yearlyEt-->",
$from, $to)
704.9
gustMaxTodayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20171024101000
windActDsc"<!--windDirection-->"SSW
windActDeg"<!--windDir-->"208
windBeafortwsBeaufortNumber
("<!--windSpeed-->",$from)
2
windActwsConvertWindspeed("<!--windSpeed-->",
$from ,$to)
9.7
gustActwsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
24.1
gustMaxTodaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
24.1
gustMaxMonthwsConvertWindspeed("<!--hiMonthlyWindSpeed
-->", $from ,$to)
64.4
gustMaxYearwsConvertWindspeed("<!--hiYearlyWindSpeed-
->", $from ,$to)
82.1
uvMaxTodayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20171024010000
uvAct"<!--uv-->"0.0
uvMaxToday"<!--hiUV-->"0.0
uvMaxMonth"<!--hiMonthlyUV-->"3.0
uvMaxYear"<!--hiYearlyUV-->"9.4
solarMaxTodayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20171024110300
solarAct"<!--solarRad-->"32
solarMaxToday"<!--hiSolarRad-->"62
solarMaxMonth"<!--hiMonthlySolarRad-->"826
solarMaxYear"<!--hiYearlySolarRad-->"1223
fcstTxt"<!--ForecastStr-->" Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours
sunrisedate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunriseTime-->"))
08:17
sunsetdate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunsetTime-->"))
18:25
wsVersion""
wsHardware""
wsUptime""
soilTempAct
1 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp1-->"
, $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp2-->"
, $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp3-->"
, $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp4-->"
, $from, $to)
1 => 13.3
2 => 13.3
3 => 13.3
4 => 13.3
soilTempMaxToday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 13.3
2 => 13.3
3 => 13.3
4 => 13.3
soilTempMinToday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 12.8
2 => 12.8
3 => 13.3
4 => 13.3
soilTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20171024100800
2 => 20171024102400
3 => 20171024000000
4 => 20171024000000
soilTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20171024100800
2 => 20171024102400
3 => 20171024000000
4 => 20171024000000
moistAct
1 => "<!--SoilMoisture1-->"
2 => "<!--SoilMoisture2-->"
3 => "<!--SoilMoisture3-->"
4 => "<!--SoilMoisture4-->"
1 => 19
2 => 18
3 => 20
4 => 16
moistMaxToday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 19
2 => 18
3 => 20
4 => 16
moistMinToday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 18
2 => 17
3 => 20
4 => 16
moistMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20171024072500
2 => 20171024071400
3 => 20171024000000
4 => 20171024000000
moistMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20171024000000
2 => 20171024000000
3 => 20171024000000
4 => 20171024000000
leafWetAct
1 => "<!--LeafWetness1-->"
2 => "<!--LeafWetness2-->"
1 => 15
2 => ---
leafWetMaxToday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 15
2 => ---
leafWetMinToday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20171024013600
2 => 20171024010000
leafWetMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20171024001600
2 => 20171024010000
leafTempAct
1 => "<!--LeafTemp1-->"
2 => "<!--LeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxToday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinToday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20171024010000
2 => 20171024010000
leafTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20171024010000
2 => 20171024010000
moonrise12:41
moonset21:28
lunarPhasePerc15
lunarAge4
ydayTags.php$pageName."-".$pageVersionydayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:40
ydayTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20171023235500
tempMinYdayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20171023053500
tempMaxYdayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20171023154100
dewpMinYdayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20171023052900
dewpMaxYdayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20171023163200
heatMaxYdayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20171023152900
chilMinYdayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20171023004400
tempMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
9.1
tempMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
16
dewpMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
6.7
dewpMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
11.1
heatMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
15.6
chilMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
6.7
baroMinYdayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20171023000000
baroMaxYdayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20171023234000
baroMinYdaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1014.5
baroMaxYdaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1020.3
humiMinYdayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20171023150800
humiMaxYdayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20171023000000
humiMinYday"<!--lowHumidity-->"69
humiMaxYday"<!--hiHumidity-->"87
rainRateYdaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
0.2
rainYdaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
0.2
etYdaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
1.5
gustMaxYdayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20171023123400
gustmaxYdaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
0
uvMaxYdayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20171023130600
uvMaxYday"<!--hiUV-->"1.3
solarMaxYdayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20171023130600
solarMaxYday"<!--hiSolarRad-->"568
soilTempMaxYday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 12.8
2 => 12.8
3 => 13.3
4 => 13.3
soilTempMinYday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 11.7
2 => 11.7
3 => 12.8
4 => 13.3
soilTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20171023145700
2 => 20171023152400
3 => 20171023000000
4 => 20171023000000
soilTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20171023145700
2 => 20171023152400
3 => 20171023000000
4 => 20171023000000
moistMaxYday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 19
2 => 17
3 => 20
4 => 16
moistMinYday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 18
2 => 17
3 => 19
4 => 16
moistMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20171023000000
2 => 20171023000000
3 => 20171023000000
4 => 20171023000000
moistMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20171023004000
2 => 20171023000000
3 => 20171023201700
4 => 20171023000000
leafWetMaxYday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 11
2 => ---
leafWetMinYday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20171023000000
2 => 20171023010000
leafWetMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20171023010000
2 => 20171023010000
leafTempMaxYday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinYday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20171023010000
2 => 20171023010000
leafTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20171023010000
2 => 20171023010000

Apparatuur in gebruik:


Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
WeatherLink

Weercomputer
Sponsor

Webleverancier

Davis VP2

WeatherLink

Sponsor