Webcam Webcam


Onweer radar blitzortung!


Regen radar rain snow radar


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

AWEKAS

Weather Underground


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template
U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaam WL definition waarde
tags.php$pageName."-".$pageVersiontodayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:35
actTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20170623070000
tempMinTodayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20170623022800
tempMaxTodayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20170623000000
dewpMinTodayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20170623011500
dewpMaxTodayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20170623000000
heatMaxTodayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20170623000000
chilMinTodayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20170623053100
tempActwsConvertTemperature("<!--outsideTemp-->
;", $from, $to)
18.4
tempActInsidewsConvertTemperature("<!--insideTemp-->
", $from, $to)
25.4
tempActExtra1wsConvertTemperature("", $from, $to)18.3
tempActExtra2wsConvertTemperature("", $from, $to)0
tempDelta00
tempMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
18.2
tempMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyOutsid
eTemp-->", $from, $to)
8.2
tempMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyOutside
Temp-->", $from, $to)
-7.9
tempMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
19.2
tempMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyOutside
Temp-->", $from, $to)
33.8
tempMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyOutsideT
emp-->", $from, $to)
33.8
dewpActwsConvertTemperature("<!--outsideDewPt--&g
t;", $from, $to)
15.1
dewpDelta00
dewpMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
14.4
dewpMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
15
heatActwsConvertTemperature("<!--outsideHeatIndex
-->", $from, $to)
18.9
heatDelta00
heatMaxTodaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
19.4
heatMaxMonthwsConvertTemperature("<!--hiMonthlyHeatind
ex-->", $from, $to)
35.6
heatMaxYearwsConvertTemperature("<!--hiYearlyHeatinde
x-->", $from, $to)
35.6
chilActwsConvertTemperature("<!--windChill-->"
, $from, $to)
18.4
chilDelta00
chilMinTodaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
17.8
chilMinMonthwsConvertTemperature("<!--lowMonthlyWindch
ill-->", $from, $to)
7.8
chilMinYearwsConvertTemperature("<!--lowYearlyWindchi
ll-->", $from, $to)
-9.4
baroMinTodayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20170623000000
baroMaxTodayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20170623065100
baroActwsConvertBaro("<!--barometer-->",
$from, $to)
1013.1
baroDelta"<!--BarTrend-->"Steady
baroMinTodaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1011.8
baroMinMonthwsConvertBaro("<!--lowMonthlyBarometer--&g
t;", $from, $to)
995.6
baroMinYearwsConvertBaro("<!--lowYearlyBarometer-->
;", $from, $to)
980.8
baroMaxTodaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1013.1
baroMaxMonthwsConvertBaro("<!--hiMonthlyBarometer-->
;", $from, $to)
1025.7
baroMaxYearwsConvertBaro("<!--hiYearlyBarometer-->
", $from, $to)
1041.2
humiMinTodayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20170623000000
humiMaxTodayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20170623050100
humiAct"<!--outsideHumidity-->"81
humiDelta00
humiMinToday"<!--lowHumidity-->"76
humiMinMonth"<!--lowMonthlyHumidity-->"33
humiMinYear"<!--lowYearlyHumidity-->"29
humiMaxToday"<!--hiHumidity-->"81
humiMaxMonth"<!--hiMonthlyHumidity-->"88
humiMaxYear"<!--hiYearlyHumidity-->"98
rainRateActwsConvertRainfall("<!--rainRate-->",
$from, $to)
0
rainRateTodaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
0
rainTodaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
0
rainMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyRain-->",
$from, $to)
21
rainYearwsConvertRainfall("<!--totalRain-->",
$from, $to)
302.2
etTodaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
0.2
etMonthwsConvertRainfall("<!--monthlyEt-->",
$from, $to)
99.8
etYearwsConvertRainfall("<!--yearlyEt-->",
$from, $to)
385.6
gustMaxTodayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20170623001000
windActDsc"<!--windDirection-->"W
windActDeg"<!--windDir-->"270
windBeafortwsBeaufortNumber
("<!--windSpeed-->",$from)
1
windActwsConvertWindspeed("<!--windSpeed-->",
$from ,$to)
6.4
gustActwsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
24.1
gustMaxTodaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
24.1
gustMaxMonthwsConvertWindspeed("<!--hiMonthlyWindSpeed
-->", $from ,$to)
66
gustMaxYearwsConvertWindspeed("<!--hiYearlyWindSpeed-
->", $from ,$to)
82.1
uvMaxTodayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20170623010000
uvAct"<!--uv-->"0.0
uvMaxToday"<!--hiUV-->"0.0
uvMaxMonth"<!--hiMonthlyUV-->"9.4
uvMaxYear"<!--hiYearlyUV-->"9.4
solarMaxTodayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20170623070000
solarAct"<!--solarRad-->"116
solarMaxToday"<!--hiSolarRad-->"128
solarMaxMonth"<!--hiMonthlySolarRad-->"1185
solarMaxYear"<!--hiYearlySolarRad-->"1185
fcstTxt"<!--ForecastStr-->" Increasing clouds with little temperature change.
sunrisedate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunriseTime-->"))
05:20
sunsetdate($SITE["timeOnlyFormat"],strtotime("<!
--sunsetTime-->"))
21:59
wsVersion""
wsHardware""
wsUptime""
soilTempAct
1 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp1-->"
, $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp2-->"
, $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp3-->"
, $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--SoilTemp4-->"
, $from, $to)
1 => 18.9
2 => 19.4
3 => 17.8
4 => 16.7
soilTempMaxToday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 20
2 => 20.6
3 => 18.3
4 => 16.7
soilTempMinToday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 18.9
2 => 19.4
3 => 17.8
4 => 16.1
soilTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170623000000
2 => 20170623000000
3 => 20170623000000
4 => 20170623033300
soilTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170623000000
2 => 20170623000000
3 => 20170623000000
4 => 20170623033300
moistAct
1 => "<!--SoilMoisture1-->"
2 => "<!--SoilMoisture2-->"
3 => "<!--SoilMoisture3-->"
4 => "<!--SoilMoisture4-->"
1 => 116
2 => 200
3 => 182
4 => 63
moistMaxToday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 116
2 => 200
3 => 183
4 => 63
moistMinToday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 109
2 => 200
3 => 177
4 => 61
moistMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20170623065800
2 => 20170623000000
3 => 20170623051200
4 => 20170623033300
moistMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20170623000000
2 => 20170623000000
3 => 20170623000000
4 => 20170623000000
leafWetAct
1 => "<!--LeafWetness1-->"
2 => "<!--LeafWetness2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxToday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 2
2 => ---
leafWetMinToday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20170623035400
2 => 20170623010000
leafWetMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20170623000000
2 => 20170623010000
leafTempAct
1 => "<!--LeafTemp1-->"
2 => "<!--LeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxToday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinToday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxTodayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20170623010000
2 => 20170623010000
leafTempMinTodayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20170623010000
2 => 20170623010000
moonrise05:04
moonset21:04
lunarPhasePerc2
lunarAge27
ydayTags.php$pageName."-".$pageVersionydayTags.php-2.30 2013-09-11 15:20:40
ydayTime$ymd.substr($temp,6,4)."00"20170622235500
tempMinYdayTimewdDate("<!--lowOutsideTempTime-->")20170622050200
tempMaxYdayTimewdDate("<!--hiOutsideTempTime-->")20170622144800
dewpMinYdayTimewdDate("<!--lowDewpointTime-->")20170622035100
dewpMaxYdayTimewdDate("<!--hiDewpointTime-->")20170622105900
heatMaxYdayTimewdDate("<!--hiHeatindexTime-->")20170622141100
chilMinYdayTimewdDate("<!--lowWindchillTime-->")20170622044000
tempMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowOutsideTemp--
>", $from, $to)
17.8
tempMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiOutsideTemp--&
gt;", $from, $to)
33.8
dewpMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowDewpoint-->
;", $from, $to)
14.4
dewpMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiDewpoint-->
", $from, $to)
20
heatMaxYdaywsConvertTemperature("<!--hiHeatindex-->
;", $from, $to)
35.6
chilMinYdaywsConvertTemperature("<!--lowWindchill--&g
t;", $from, $to)
17.8
baroMinYdayTimewdDate("<!--lowBarometerTime-->")20170622162000
baroMaxYdayTimewdDate("<!--hiBarometerTime-->")20170622000000
baroMinYdaywsConvertBaro("<!--lowBarometer-->",
$from, $to)
1007.1
baroMaxYdaywsConvertBaro("<!--hiBarometer-->",
$from, $to)
1013.4
humiMinYdayTimewdDate("<!--lowHumTime-->")20170622130400
humiMaxYdayTimewdDate("<!--hiHumTime-->")20170622060000
humiMinYday"<!--lowHumidity-->"38
humiMaxYday"<!--hiHumidity-->"82
rainRateYdaywsConvertRainfall("<!--hiRainRate-->",
$from, $to)
25.4
rainYdaywsConvertRainfall("<!--dailyRain-->",
$from, $to)
0.6
etYdaywsConvertRainfall("<!--dailyEt-->",
$from, $to)
6
gustMaxYdayTimewdDate("<!--hiWindSpeedTime-->")20170622210600
gustmaxYdaywsConvertWindspeed("<!--hiWindSpeed-->"
, $from ,$to)
0
uvMaxYdayTimewdDate("<!--hiUVTime-->")20170622131800
uvMaxYday"<!--hiUV-->"6.1
solarMaxYdayTimewdDate("<!--hiSolarRadTime-->")20170622144600
solarMaxYday"<!--hiSolarRad-->"837
soilTempMaxYday
1 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp1-->
;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp2-->
;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp3-->
;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--hiSoilTemp4-->
;", $from, $to)
1 => 22.2
2 => 22.2
3 => 18.3
4 => 16.1
soilTempMinYday
1 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp1--&g
t;", $from, $to)
2 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp2--&g
t;", $from, $to)
3 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp3--&g
t;", $from, $to)
4 => wsConvertTemperature("<!--lowSoilTemp4--&g
t;", $from, $to)
1 => 18.9
2 => 18.9
3 => 17.8
4 => 16.1
soilTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170622160500
2 => 20170622172700
3 => 20170622000000
4 => 20170622000000
soilTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilTempTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilTempTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilTempTime4-->")
1 => 20170622160500
2 => 20170622172700
3 => 20170622000000
4 => 20170622000000
moistMaxYday
1 => "<!--hiSoilMoist1-->"
2 => "<!--hiSoilMoist2-->"
3 => "<!--hiSoilMoist3-->"
4 => "<!--hiSoilMoist4-->"
1 => 113
2 => 200
3 => 177
4 => 61
moistMinYday
1 => "<!--lowSoilMoist1-->"
2 => "<!--lowSoilMoist2-->"
3 => "<!--lowSoilMoist3-->"
4 => "<!--lowSoilMoist4-->"
1 => 105
2 => 200
3 => 159
4 => 56
moistMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--hiSoilMoistTime4-->")
1 => 20170622095600
2 => 20170622000000
3 => 20170622235300
4 => 20170622184900
moistMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime2-->")
3 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime3-->")
4 => wdDate("<!--lowSoilMoistTime4-->")
1 => 20170622000000
2 => 20170622000000
3 => 20170622000000
4 => 20170622000000
leafWetMaxYday
1 => "<!--hiLeaf1-->"
2 => "<!--hiLeaf2-->"
1 => 15
2 => ---
leafWetMinYday
1 => "<!--lowLeaf1-->"
2 => "<!--lowLeaf2-->"
1 => 0
2 => ---
leafWetMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTime2-->")
1 => 20170622180700
2 => 20170622010000
leafWetMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTime2-->")
1 => 20170622010900
2 => 20170622010000
leafTempMaxYday
1 => "<!--hiLeafTemp1-->"
2 => "<!--hiLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMinYday
1 => "<!--lowLeafTemp1-->"
2 => "<!--lowLeafTemp2-->"
1 => ---
2 => ---
leafTempMaxYdayTime
1 => wdDate("<!--hiLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--hiLeafTempTime2-->")
1 => 20170622010000
2 => 20170622010000
leafTempMinYdayTime
1 => wdDate("<!--lowLeafTempTime1-->")
2 => wdDate("<!--lowLeafTempTime2-->")
1 => 20170622010000
2 => 20170622010000

Apparatuur in gebruik:


Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
WeatherLink

Weercomputer
Sponsor

Webleverancier

Davis VP2

WeatherLink

Sponsor